optometrysta

 • Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Optyka i Optometria
 • Członek Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii
 • Uczestnik wielu kursów, warsztatów, sympozjów i konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Optyki i Optometrii, Sekcję Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistyki,  The Vision Care Institute of Johnson & Johnson, Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spectrum i inne
 • Specjalizuje się w diagnostyce i terapii nieprawidłowości widzenia obuocznego
 • Zakres badań i usług wykonywanych przez mgr Agnieszkę Budzik:
  • dobór korekcji okularowej i miękkich soczewek kontaktowych
  • diagnostyka widzenia obuocznego
  • terapia zaburzeń widzenia obuocznego
  • dobór pomocy dla słabowidzących
  • bezdotykowy pomiar ciśnienia śródgałkowego
  • komputerowe badanie pola widzenia

Przyjmuje

Balonowa 43B

Poniedziałek12.00 - 19.00
Wtorek12.00 - 19.00
Środa12.00 - 19.00
Czwartek
Piątek12.00 - 19.00