Poniżej artykuł, który ukazał się w Przeglądzie Okulistycznym w 2009 nt. Treningu wzrokowego:

t1t2