dzieci

Soczewki okularowe dla dzieci i młodzieży ze względów bezpieczeństwa powinny być wykonane z tworzywa (soczewki plastikowe).

Soczewki takie są bardzo lekkie i nie tłuką się. Oczywiście wszystkie soczewki plastikowe powinny mieć dobrze utwardzone obie powierzchnie, aby zapobiec porysowaniu szkieł. Oprócz powłoki utwardzającej najważniejsza jest powłoka antyrefleksyjna. Nanosi się ją na soczewki mineralne i plastikowe. Soczewki posiadające antyrefleks powodują wygaszenie światła odbitego oraz większą przejrzystość soczewki, co sprzyja mniejszemu zmęczeniu oczu, zwłaszcza podczas oglądania telewizji, pracy przy komputerze lub jazdy samochodem. Dzięki specjalnej konstrukcji zwiększają też kontrast w postrzeganiu przedmiotów.