W ostatnich latach coraz więcej mówi się o trudnościach w nauce spowodowanych dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Rzeczywiste przyczyny problemów w nauce mogą być jednak dużo bardziej złożone. Często mają związek z wadami wzroku, zaburzeniami ruchów oczu i widzenia obuocznego. Fakt, że dysfunkcje te nie zostają wykryte we wczesnym wieku szkolnym prowadzić może do powstania trudnych do nadrobienia zaległości, a także problemów z koordynacją ruchów i koncentracją, utrudniając kilkulatkom nie tylko efektywną naukę, ale również zabawę i codzienne życie.

Dlatego, jako optometryści z długoletnią praktyką, zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy. Państwo, jako osoby, które mają z dziećmi codzienny kontakt i obserwują je w sytuacjach zabawy i nauki mogą skuteczniej niż ktokolwiek inny ocenić, czy dane dziecko wymaga specjalistycznego, optometrycznego badania wzroku.

Długoletnie doświadczenie optometrystów z USA i Wielkiej Brytanii, a także nasza praktyka wskazują, że badaniami takimi należałoby objąć wszystkie dzieci, u których podejrzewa się zaburzenia dysleksyjne, a także te, które mają problemy z koncentracją, czytaniem, liczeniem i koordynacją ruchową.

To Państwu przypada niezwykle istotna rola zwrócenia na te problemy uwagi i skierowania dzieci po pomoc do odpowiednich specjalistów. Badania optometryczne są w wielu krajach procedurą standardową, podczas gdy w Polsce wciąż jeszcze najczęściej poprzestaje się na rutynowej – i niewystarczającej – wizycie u okulisty. Często rozwiązaniem są nie tylko okulary, ale terapia wzrokowa – ćwiczenia prowadzone pod nadzorem specjalisty w gabinecie i w domu, zgodnie z zaleceniami.
W naszych gabinetach optometrycznych we Wrocławiu istnieje możliwość przeprowadzenia zarówno badań, jak i terapii, o których można przeczytać w artykule zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

W MIESIĄCU MAJU BADANIA TAKIE PRZEPROWADZAMY DLA
UCZNIÓW NIEODPŁATNIE W GABINECIE PRZY UL. BALONOWEJ 43B WE WROCŁAWIU
PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI.